เครื่องมือ

admin

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในบาร์ประเภทต่าง ๆ และวิธีการใช้ สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จัก…

ประเภทของเครื่องแก้ว

admin

รู้จักแก้วบาร์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องดื่ม เพราะแก้วที่ใช่ก็สร้างความแตกต่างได้…

ประเภทของน้ำแข็ง

admin

น้ำแข็งคือหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการทำค็อกเทล คุณจะได้เรียนรู้ชนิดและความสำคัญของ…

ประเภทของสิ่งของตกแต่ง

admin

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของตกแต่งชนิดต่าง ๆ และพลังของสิ่งตกแต่งค็อกเทลที่ช่วยยกระดับเครื่องดื่ม…

ผสมอย่างหนักแน่น

admin

เรียนรู้เทคนิคการผสมเครื่องดื่มแบบมืออาชีพที่สำคัญ ตั้งแต่การเขย่า การคน และอื่น ๆ อีกมากมาย…..

สร้างสรรค์ด้วยรสชาติ

admin

โลกแห่งการผสมเครื่องดื่มเต็มไปด้วยการทดลองกับส่วนผสมและการจับคู่รสชาตินับไม่ถ้วน…