เฉลิมฉลองผลงานศิลปะแสนประณีต งานฝีมือ และวัฒนธรรมการดื่มกาแฟอันเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าด้วยกัน

เฉลิมฉลองผลงานศิลปะแสนประณีต งานฝีมือ และวัฒนธรรมการดื่มกาแฟอันเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าด้วยกัน

JOIN NOW

เกี่ยวหนึ่งแข่งขัน

ในฐานะที่ DaVinci Gourmet เป็นพาร์ทเนอร์ของอุตสาหกรรมร้านกาแฟ เราเข้าใจถึงความสำคัญในการบ่มเพาะความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความหลงใหลของลูกค้าที่มีต่อความซับซ้อนในการสร้างสรรค์งานฝีมือของบาริสต้า การแข่งขันครั้งนี้คือโอกาสในการเผยโฉมให้เห็นผู้มีพรสวรรค์คนใหม่ และเชื่อมโยงการสร้างสรรค์งานฝีมือของชุมชนคนรักกาแฟทั่วโลกเข้าด้วยกัน

รวมเป็นหนึ่งด้วยกาแฟ

"รวมเป็นหนึ่งด้วยกาแฟ" คือธีมที่เราเน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอการปรุงแต่งเครื่องดื่มที่ได้แรงบันดาลใจจากกาแฟอย่างสร้างสรรค์ ล้ำสมัย และมีความคิดริเริ่มมากที่สุด เป้าหมายของเราคือการเชิดชูความหลากหลาย และรวมเป็นหนึ่งด้านจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่สะท้อนให้เห็นอยู่ทั่วทุกแห่งในชุมชนของเรา

รับรางวัลเป็นเงินสดและของรางวัลมูลค่าสูงถึง 6,000 USD

ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ด้านกาแฟที่ประเทศเกาหลีใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้วย

การเฉลิมฉลองความหลากหลายที่รวมเป็นหนึ่งของแก่นแท้ทางวัฒนธรรมการดื่มกาแฟ

เรากำลังมองหา:

ผลงานรังสรรค์กาแฟที่มีบาริสต้า

ฝีมือการสร้างสรรค์ผลงานบาริสต้า

การยกระดับรสชาติด้วยกลิ่นรสนานาชนิด

การแข่งขันจัดขึ้นทั่วโลก

ในรอบแรกนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะมีส่วนร่วมในการรังสรรค์เครื่องดื่มกาแฟ 1 รายการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของบาริสต้าในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มกาแฟชั้นยอด โดยทั้งหมดนี้ทำผ่านการสมัครออนไลน์

ผู้เข้าแข่งขันยอมรับเงื่อนไขว่าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมในระหว่างการแข่งขัน DaVinci Gourmet Barista Craft Championship 2024 อาจถูกใช้โดย Kerry Group และพันธมิตรในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ระยะเวลาสมัครจะเป็นไปตามแต่ละประเทศ

JOIN NOW

ในรอบแรกนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะมีส่วนร่วมในการรังสรรค์เครื่องดื่มกาแฟ 1 รายการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของบาริสต้าในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มกาแฟชั้นยอด โดยทั้งหมดนี้ทำผ่านการสมัครออนไลน์

"ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับมอบหมายให้เตรียมและนำเสนอเครื่องดื่มเอสเปรสโซหลายรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะตัดสินจากการเตรียมด้านเทคนิค ความซับซ้อนของรสชาติ รสชาติทางประสาทสัมผัส การนำเสนอ และนวัตกรรม คณะกรรมการจะให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และบาริสต้าที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไป"

"ผู้ชนะเลิศระดับประเทศจากรอบก่อนหน้านี้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค โดยในรอบนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงทักษะและความสามารถโดยรวมในฐานะบาริสต้า รอบนี้อาจประกอบไปด้วยการทดสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบทำลาเต้อาร์ต และการนำเสนอเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นผลงานชิ้นเอกของผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการจะให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น รสชาติ การนำเสนอ ทักษะด้านเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นมืออาชีพ"

ในรอบแรกนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะมีส่วนร่วมในการรังสรรค์เครื่องดื่มกาแฟ 1 รายการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของบาริสต้าในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มกาแฟชั้นยอด โดยทั้งหมดนี้ทำผ่านการสมัครออนไลน์

"ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับมอบหมายให้เตรียมและนำเสนอเครื่องดื่มเอสเปรสโซหลายรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะตัดสินจากการเตรียมด้านเทคนิค ความซับซ้อนของรสชาติ รสชาติทางประสาทสัมผัส การนำเสนอ และนวัตกรรม คณะกรรมการจะให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และบาริสต้าที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไป"

"ผู้ชนะเลิศระดับประเทศจากรอบก่อนหน้านี้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค โดยในรอบนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงทักษะและความสามารถโดยรวมในฐานะบาริสต้า รอบนี้อาจประกอบไปด้วยการทดสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบทำลาเต้อาร์ต และการนำเสนอเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นผลงานชิ้นเอกของผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการจะให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น รสชาติ การนำเสนอ ทักษะด้านเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นมืออาชีพ"

ในรอบแรกนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะมีส่วนร่วมในการรังสรรค์เครื่องดื่มกาแฟ 1 รายการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบทักษะ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของบาริสต้าในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มกาแฟชั้นยอด โดยทั้งหมดนี้ทำผ่านการสมัครออนไลน์

ผู้เข้าแข่งขันยอมรับเงื่อนไขว่าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมในระหว่างการแข่งขัน DaVinci Gourmet Barista Craft Championship 2024 อาจถูกใช้โดย Kerry Group และพันธมิตรในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ระยะเวลาสมัครจะเป็นไปตามแต่ละประเทศ

JOIN NOW

"ในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับมอบหมายให้เตรียมและนำเสนอเครื่องดื่มเอสเปรสโซหลายรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะตัดสินจากการเตรียมด้านเทคนิค ความซับซ้อนของรสชาติ รสชาติทางประสาทสัมผัส การนำเสนอ และนวัตกรรม คณะกรรมการจะให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และบาริสต้าที่มีคะแนนรวมสูงสุดจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไป"

"ผู้ชนะเลิศระดับประเทศจากรอบก่อนหน้านี้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค โดยในรอบนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงทักษะและความสามารถโดยรวมในฐานะบาริสต้า รอบนี้อาจประกอบไปด้วยการทดสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบทำลาเต้อาร์ต และการนำเสนอเครื่องดื่มกาแฟที่เป็นผลงานชิ้นเอกของผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการจะให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น รสชาติ การนำเสนอ ทักษะด้านเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นมืออาชีพ"

เตรียมตัว และผลงานของคุณให้พร้อม แล้วมาเจอกัน กับการแข่งขัน DaVinci Gourmet Barista Craft Championship 2024!

กฎและข้อบังคับอย่างเป็นทางการ

กฎและข้อบังคับอย่างเป็นทางการ

ติดต่อ

ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Davinci Gourmet


This site is registered on wpml.org as a development site.